kran

Kran kit je komplet za samostalno izgradnju krana nosivosti 80 tona

Kran ima važno ulogu u povijesti tehnološkog napretka i već stoljećima omogućuje stvaranje najvećih dostignuća. Danas je nepogrešiv u brojnim industrijama, trgovinama, radionicama i drugdje i je od prve upotrebe u stari Kini postigao neslućeni razvoj.

Premještanje i podizanje najtežih tereta je sa suvremenim dizalicama vrlo sigurno, brzo i lako, pogotovo ako su daljinsko upravljane i tehnološki usavršene u svim detajlima. Posebno precizno izrađene i vrhunsko tehnološko dotjerane su dizalice tvrtke Indenna sa sjedištem u Sloveniji, koje je vodeće na širem području u izradi kran dizalica.

Njihov tim stručnjaka izumio je Kran kit – vrlo praktičan komplet sa svim dijelovima za sastavljanje dizalice u vlastitoj režiji. Tako ju može svaki kupac sam ili uz pomoć Indenninog stručnog tima izgraditi sam.

kran
kran

Samo pravilno konstruirani kranovi temelj su suvremenog napretka

Za nesmetan i siguran rad trebaju biti dizalice vrlo precizno projektirane, da mogu podići i premještati terete i kod toga ostati stabilne. Svaka vrsta dizalice upotrebljava svoj sistem podizanja – od portalne do mosne, konzolne ili za posebne potrebe.

Svaka djeluje po principu poluge, koji omogućuje da se teški teret na kraćem kraju grede podiza sa manjom silom od one dužem kraju grede. Pri tom svaka poštuje fizikalno načelo očuvanja energije, a to znači da kod djelovanja energija, koja je predana opterećenju, nikad ne može biti veća od energije, kakva je bila uložena u napravu. Tako su izlazna i ulazna energija od prilike jednaki.

Postoje sigurnosni standardi za maksimalno opterećenje kran dizalica

Pri projektiranju i konstruiranja se najveća pažnja mora posvetiti stabilnosti krana, kako se ne bi prevrnuo prilikom podizanja tereta. Da se to postigne, mora biti zbroj svih momenata oko bilo koje točke na dizalici jednak nuli.

Za maksimalnu sigurnost postavljeni su standardi kojima se određuje težina tereta koju smije dizalica podići. Določi se neka vrijednost, manja od opterećenja, koje bi moglo uzrokovati prevrtanje dizalice.

Tako po američkim standardima valja, da je ta vrijednost za pokretne dizalice 75 posto opterećenja prevrtanja, a za stabilne 85 posto opterećenja prevrtanja. Kran dizalice, projektirane od vrhunskih stručnjaka, rade vrlo sigurno duga desetljeća – uz samo redno servisiranje.

kran kit

Kran kit je savršeno osmišljen projekt

Nezamislivo je da bi netko mogao sam izgraditi tako kompleksnu napravu kao što je kran dizalica. Ali ako su svi njezini dijelovi unaprijed izrađeni po mjeri s najvišom preciznošću i ako je cjelokupan projekt pripremljen na najvišoj stručnoj razini i po svim standardima, onda je i to moguće.

Stručni tim u Indenni je na osnovi dugogodišnjeg iskustva s izgradnjom kranova izradio poseban komplet sa svim potrebnim sastavnim dijelovima mosne dizalice, u tom kompletu jedino nema glavnog nosača – mosta. Svaka komponenta i sva elektrooprema s kablovima su testirane i zadovoljavaju sve standarde.

Za maksimalnu sigurnost je ispitan i elektro ormar. Upute za izgradnju i čitavu projektnu i izvedbenu dokumentaciju dobivaju kupci zajedno s kompletom. Ali ako kupcu nešto ne ide za rukom, njihov tim uvijek je na raspolaganju da pomaže kod montaže ili kod testiranja nakon izgradnje dizalice.

Uz to se mogu dogovoriti za njezino redovito servisiranje koje je bitno za njezin besprijekoran i siguran rad, jer spriječava nastanak velikih kvarova. A što sve dobiva kupac u kompletu Kran kit?

S tim kompletom može izgraditi mosnu dizalicu nosivosti do 80 tona i s rasponom do 30 metara, a u kompletu su mu na raspolaganju nosači mosta, pogon podiznog mosta, standardna lančana i užadna vitla, regulacija frekvencije za pogone vitla i mostova te za podizanja i spuštanja, kabelski vučni ili energetski lanac za napajanje vitla i krajni prekidač za pogon dizala i vitla te za podizanje.

Za upravljanje kranom se može birati među visećom tipkovnicom i radio komandom koja ima brojne prednosti – od veće sigurnosti za radnike do preciznijeg pozicioniranja tereta i optimizacije rada.

kran dizalica
kran dizalica