TV program

24.09.2018

8:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

8:45       GORICA: PRIJATNO

9:00       SVE O EVI

9:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

10:00     MODIRANJE

10:15     VOLIM TE

10:30     SERIJA: OFIS

10:55     KAUČ

11:15     ŽIVOT NAS UČI

11:25     SERIJA: OFIS

11:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

12:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

12:50     SERIJA: OFIS

13:15     KVARTET

13:45     SERIJA: OFIS

14:10     ŠPARTANJE

14:40     SERIJA: EPIZODE

15:10     SAN URGENTNE NOĆI

15:40     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

16:00     SERIJA: DOKTOR HAUS

16:45     GORICA: PRIJATNO

17:00     SVE O EVI

17:15     SERIJA: DOKTOR HAUS

18:00     MODIRANJE

18:15     VOLIM TE

18:30     SERIJA: OFIS

18:55     KAUČ

19:15     ŽIVOT NAS UČI

19:25     SERIJA: OFIS

19:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

20:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

20:50     SERIJA: OFIS

21:15     KVARTET

21:45     SERIJA: OFIS

22:10     ŠPARTANJE  

22:40     SERIJA: EPIZODE

23:10     SAN URGENTNE NOĆI

23:35     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

0:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

0:45       GORICA: PRIJATNO

1:00       SVE O EVI

1:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

2:00       MODIRANJE

2:15       VOLIM TE

2:30       SERIJA: OFIS

2:55       KAUČ

3:15       ŽIVOT NAS UČI

3:25       SERIJA: OFIS

3:50       DOBAR DAN I DOVIĐENJA

4:00       JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

4:50       SERIJA: OFIS

5:15       KVARTET

5:45       SERIJA: OFIS

6:10       ŠPARTANJE

6:40       SERIJA: EPIZODE

7:10       SAN URGENTNE NOĆI

7:35       DOBAR DAN I DOVIĐENJA

18.09.2018

8:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

8:45       GORICA: PRIJATNO

9:00       SVE O EVI

9:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

10:00     MODIRANJE

10:15     VOLIM TE

10:30     SERIJA: OFIS

10:55     KAUČ

11:15     ŽIVOT NAS UČI

11:25     SERIJA: OFIS

11:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

12:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

12:50     SERIJA: OFIS

13:15     KVARTET

13:47     SERIJA: OFIS

14:10     ŠPARTANJE

14:40     SERIJA: EPIZODE

15:10     MODNA KOMISIJA

 

16:00     SERIJA: DOKTOR HAUS

16:45     GORICA: PRIJATNO

17:00     SVE O EVI

17:15     SERIJA: DOKTOR HAUS

18:00     MODIRANJE

18:15     VOLIM TE

18:30     SERIJA: OFIS

18:55     KAUČ

19:15     ŽIVOT NAS UČI

 

19:25     SERIJA: OFIS

19:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

20:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

20:50     SERIJA: OFIS

21:15     KVARTET

21:48     SERIJA: OFIS

22:10     ŠPARTANJE

22:40     SERIJA: EPIZODE

23:10     MODNA KOMISIJA

 

0:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

0:45       GORICA: PRIJATNO

1:00       SVE O EVI

1:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

2:00       MODIRANJE

2:15       VOLIM TE

2:30       SERIJA: OFIS

2:55       KAUČ

3:15       ŽIVOT NAS UČI

3:25       SERIJA: OFIS

3:50       DOBAR DAN I DOVIĐENJA

4:00       JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

4:50       SERIJA: OFIS

5:15       KVARTET

5:47       SERIJA: OFIS

6:10       ŠPARTANJE

6:40       SERIJA: EPIZODE

7:10       MODNA KOMISIJA

 

19.09.2018

8:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

8:45       GORICA: PRIJATNO

9:00       SVE O EVI

9:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

10:00     MODIRANJE

10:15     VOLIM TE

10:30     SERIJA: OFIS

10:55     KAUČ

11:15     ŽIVOT NAS UČI

11:25     SERIJA: OFIS

11:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

12:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

12:50     SERIJA: OFIS

13:15     KVARTET

13:46     SERIJA: OFIS

14:10     ŠPARTANJE

14:40     SERIJA: EPIZODE

15:10     OSMATRANJE

 

16:00     SERIJA: DOKTOR HAUS

16:45     GORICA: PRIJATNO

17:00     SVE O EVI

17:15     SERIJA: DOKTOR HAUS

18:00     MODIRANJE

18:15     VOLIM TE

18:30     SERIJA: OFIS

18:55     KAUČ

19:15     ŽIVOT NAS UČI

 

19:25     SERIJA: OFIS

19:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

20:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

20:50     SERIJA: OFIS

21:15     KVARTET

21:46     SERIJA: OFIS

22:10     ŠPARTANJE

22:40     SERIJA: EPIZODE

23:10     OSMATRANJE

 

0:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

0:45       GORICA: PRIJATNO

1:00       SVE O EVI

1:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

2:00       MODIRANJE

2:15       VOLIM TE

2:30       SERIJA: OFIS

2:55       KAUČ

3:15       ŽIVOT NAS UČI

3:25       SERIJA: OFIS

3:50       DOBAR DAN I DOVIĐENJA

4:00       JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

4:50       SERIJA: OFIS

5:15       KVARTET

5:46       SERIJA: OFIS

6:10       ŠPARTANJE

6:40       SERIJA: EPIZODE

7:10       OSMATRANJE

 

20.09.2018

8:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

8:45       GORICA: PRIJATNO

9:00       SVE O EVI

9:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

10:00     MODIRANJE

10:15     VOLIM TE

10:30     SERIJA: OFIS

10:55     KAUČ

11:15     ŽIVOT NAS UČI

11:25     SERIJA: OFIS

11:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

12:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

12:50     SERIJA: OFIS

13:15     KVARTET

13:45     SERIJA: OFIS

14:10     ŠPARTANJE

14:40     SERIJA: EPIZODE

15:10     KO O ČEMU

 

16:00     SERIJA: DOKTOR HAUS

16:45     GORICA: PRIJATNO

17:00     SVE O EVI

17:15     SERIJA: DOKTOR HAUS

18:00     MODIRANJE

18:15     VOLIM TE

18:30     SERIJA: OFIS

18:55     KAUČ

19:15     ŽIVOT NAS UČI

 

19:25     SERIJA: OFIS

19:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

20:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

20:50     SERIJA: OFIS

21:15     KVARTET

21:45     SERIJA: OFIS

22:10     ŠPARTANJE

22:40     SERIJA: EPIZODE

23:10     KO O ČEMU

 

0:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

0:45       GORICA: PRIJATNO

1:00       SVE O EVI

1:15       SERIJA: DOKTOR

2:00       MODIRANJE

2:15       VOLIM TE

2:30       SERIJA: OFIS

2:55       KAUČ

3:15       ŽIVOT NAS UČI

3:25       SERIJA: OFIS

3:50       DOBAR DAN I DOVIĐENJA

4:00       JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

4:50       SERIJA: OFIS

5:15       KVARTET

5:45       SERIJA: OFIS

6:10       ŠPARTANJE

6:40       SERIJA: EPIZODE

7:10       KO O ČEMU

 

21.09.2018

8:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

8:45       GORICA: PRIJATNO

9:00       SVE O EVI

9:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

10:00     MODIRANJE

10:15     VOLIM TE

10:30     SERIJA: OFIS

10:55     KAUČ

11:15     ŽIVOT NAS UČI

11:25     SERIJA: OFIS

11:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

12:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

12:50     SERIJA: OFIS

13:15     KVARTET

13:45     SERIJA: OFIS

14:10     ŠPARTANJE

14:40     SERIJA: EPIZODE

15:10     RULET SA ZVEZDAMA

 

16:00     SERIJA: DOKTOR HAUS

16:45     GORICA: PRIJATNO

17:00     SVE O EVI

17:15     SERIJA: DOKTOR HAUS

18:00     MODIRANJE

18:15     VOLIM TE

18:30     SERIJA: OFIS

18:55     KAUČ

19:15     ŽIVOT NAS UČI

 

19:25     SERIJA: OFIS

19:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

20:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

20:50     SERIJA: OFIS

21:15     KVARTET

21:45     SERIJA: OFIS

22:10     ŠPARTANJE

22:40     SERIJA: EPIZODE

23:10     RULET SA ZVEZDAMA

 

0:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

0:45       GORICA: PRIJATNO

1:00       SVE O EVI

1:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

2:00       MODIRANJE

2:15       VOLIM TE

2:30       SERIJA: OFIS

2:55       KAUČ

3:15       ŽIVOT NAS UČI

3:25       SERIJA: OFIS

3:50       DOBAR DAN I DOVIĐENJA

4:00       JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

4:50       SERIJA: OFIS

5:15       KVARTET

5:45       SERIJA: OFIS

6:10       ŠPARTANJE

6:40       SERIJA: EPIZODE

7:10       RULET SA ZVEZDAMA

 

22.09.2018

8:00       SERIJA: DOKTOR HAUS  – VIKEND MARATON

11:45     SAN URGENTNE NOĆI

12:15     SERIJA: OFIS  – VIKEND MARATON

14:30     GALAMA

15:00     SERIJA: OFIS  – VIKEND MARATON

17:05     MODNA KOMISIJA – repriza

18:00     SERIJA: EPIZODE  – VIKEND MARATON

               

20:00     SERIJA: DOKTOR HAUS  – VIKEND MARATON

23:45     SAN UTGENTNE NOĆI

0:15       SERIJA: OFIS  – VIKEND NARATON

2:30       GALAMA

3:00       SERIJA: OFIS  – VIKEND MARATON

5:05       MODNA KOMISIJA  – repriza

6:00       SERIJA: EPIZODE  – VIKEND MARATON

               

23.09.2018

8:00       SERIJA: DOKTOR HAUS  – VIKEND MARATON

11:45     OSMATRANJE  – repriza

12:35     SERIJA: OFIS  – VIKEND MARATON

14:40     KO O ČEMU   – repriza

15:25     SERIJA: OFIS  – VIKEND MARATON

17:30     RULET SA ZVEZDAMA   – repriza

18:15     SERIJA: EPIZODE

18:45     GALAMA – repriza

19:15     SAN URGENTNE NOĆI – repriza

               

20:00     SERIJA: DOKTOR HAUS  – VIKEND MARATON

23:45     OSMATRANJE   – repriza

0:35       SERIJA: OFIS  – VIKEND MARATON

2:40       KO O ČEMU   – repriza

3:25       SERIJA: OFIS  – VIKEND MARATON

5:30       RULET SA ZVEZDAMA  – repriza

6:15       SERIJA: EPIZODE

6:45       GALAMA – repriza

7:15       SAN URGENTNE NOĆI – repriza

               

KOMENTARI