Program

21.01.

8:00       SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 26

9:00       KO O ČEMU – repriza od ponedeljka

10:00     SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 27

11:00     NA TRI ĆOŠKA – repriza od utorka

12:00     SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 28

13:00     ZDRAVO NINA – repriza od srede

14:00     SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 29

15:00     ŽENSKO PITANJE – repriza od nedelje 15.01

15:45     INTIMNI DNEVNIK – repriza od nedelje 15.01

16:15     SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 30

17:00     JEDAN NA JEDAN – premijerno emitovanje

18:00     FILM: ŽENE SA ŠESTOG SPRATA

19:45     FILM: VIKTORIJA

21:30     JEDAN NA JEDAN

22:15     FILM: IDA

0:30       IZABERI USPEH – repriza od nedelje 15.01

1:00       KO O ČEMU – repriza od ponedeljka

2:00       NA TRI ĆOŠKA – repriza od utorka

3:00       ZDRAVO NINA – repriza od srede

4:00       FILM: ŽENE SA ŠESTOG SPRATA

6:00       FILM: VIKTORIJA

 

22.01.

8:00       SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 10

9:00       ČETVRTAK KOD BOŠKA – repriza od četvrtka

10:00     SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 11

11:00     MODNA KOMISIJA – repriza od petka

12:00     SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 12

13:00     DOBAR DAN I DOVIĐENJA VIKEND SPECIJAL – epizode pon – pet

13:30     SERIJA: DOL I EM ep. 1

14:00     SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 13

15:00     JEDAN NA JEDAN – repriza od subote

15:50     SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 14

16:45     FILM: VIKTORIJA

18:30     FILM: BUĐENJE MEDISON

20:00     ŽENSKO PITANJE

20:45     SERIJA: DOL I EM ep. 2

21:20     IZABERI USPEH

22:00     INTIMNI DNEVNIK

22:35     FILM: ZAMAK U ITALIJI

0:30       ČETVRTAK KOD BOŠKA – repriza od četvrtka

1:20       MODNA KOMISIJA – repriza od petka

2:10       FILM: BUĐENJE MEDISON

4:00       FILM: ZAMAK U ITALIJI

6:00       FILM: ŽENE SA ŠESTOG SPRATA

7:30       GORICA: PRIJATNO VIKEND SPECIJAL – epizode pon – pet

 

23.01.

8:00       SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 30

8:50       DOBAR DAN I DOVIĐENJA – repriza od petka

8:55       GADŽETIRANJE – premijera

9:00       MODNA KOMISIJA – repriza od petka

9:50       SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 14

10:50     GORICA: PRIJATNO – premijera

11:00     HAJDE DA PITAMO – repriza od petka

11:15     MODIRANJE – repriza od petka

11:25     GADŽETIRANJE – repriza od petka

11:30     KAUČ – repriza od petka

11:50     FILM: BUĐENJE MEDISON

13:20     DOBAR DAN I DOVIĐENJA – repriza od petka

13:25     GORICA: PRIJATNO – repriza od 10:50

13:30     VOLIM TE – repriza od petka

13:45     SVE O EVI – repriza od petka

14:00     SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 30

15:00     MODNA KOMISIJA – repriza od petka

15:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA – repriza od petka

15:55     FILM: NORA ROBERTS: TAČNO U PODNE

17:25     MODIRANJE – repriza od petka

17:35     KAUČ – premijera

17:55     GORICA: PRIJATNO – repriza od 10:50

18:00     SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 14

19:00     VOLIM TE – premijera

19:15     SVE O EVI – premijera

19:30     SERIJA: NA TERAPIJI ep. 11

20:00     HAJDE DA PITAMO – premijera

20:15     MODIRANJE – premijera

20:30     SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 31

21:15     KO O ČEMU – studijska emisija

22:05     DOBAR DAN I DOVIĐENJA – premijera

22:10     GORICA: PRIJATNO – repriza od 10:50

22:15     SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 15

23:15     MODIRANJE – repriza

23:25     GADŽETIRANJE – repriza

23:30     SVE O EVI – repriza

23:45     VOLIM TE – repriza

0:00       FILM: ŽIVOTNI PARTNERI

2:00       FILM: ZAMAK U ITALIJI

4:00       SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 31

5:00       SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 15

6:00       VIDEO FASHION SPECIALS ep. 12

6:30       SERIJA: NA TERAPIJI ep. 11

7:00       VOLIM TE – repriza

7:15       SVE O EVI – repriza

7:30       MODIRANJE – repriza

7:45       GADŽETIRANJE – repriza

 

24.01.

8:00       SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 31

8:50       DOBAR DAN I DOVIĐENJA – repriza od ponedeljka

8:55       GADŽETIRANJE – premijera

9:00       KO O ČEMU  – repriza od ponedeljka

9:50       SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 15

10:50     GORICA: PRIJATNO – premijera

11:00     HAJDE DA PITAMO  – repriza od ponedeljka

11:15     MODIRANJE  – repriza od ponedeljka

11:25     GADŽETIRANJE  – repriza od ponedeljka

11:30     KAUČ  – repriza od ponedeljka

11:50     FILM: NORA ROBERTS: TAČNO U PODNE

13:20     DOBAR DAN I DOVIĐENJA – repriza od ponedeljka

13:25     GORICA: PRIJATNO – repriza od 10:50

13:30     VOLIM TE – repriza od ponedeljka

13:45     SVE O EVI – repriza od ponedeljka

14:00     SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 31

15:00     KO O ČEMU  – repriza od ponedeljka

15:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA  – repriza od ponedeljka

15:55     FILM: NORA ROBERTS: MALA FARMA

17:25     MODIRANJE  – repriza od ponedeljka

17:35     KAUČ – premijera

17:55     GORICA: PRIJATNO – repriza od 10:50

18:00     SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 15

19:00     VOLIM TE – premijera

19:15     SVE O EVI – premijera

19:30     SERIJA: NA TERAPIJI ep. 12

20:00     HAJDE DA PITAMO – premijera

20:15     MODIRANJE – premijera

20:30     SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 32

21:15     NA TRI ĆOŠKA KOD BOŠKA – studijska emisija

22:05     DOBAR DAN I DOVIĐENJA – premijera

22:10     GORICA: PRIJATNO – repriza od 10:50

22:15     SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 16

23:15     MODIRANJE – repriza

23:25     GADŽETIRANJE – repriza

23:30     SVE O EVI – repriza

23:45     VOLIM TE – repriza

0:00       FILM: ŠEMA ZA TRI NOĆI

2:00       FILM: ŽIVOTNI PARTNERI

4:00       SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 32

5:00       SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 16

6:00       VIDEO FASHION SPECIALS ep. 13

6:30       SERIJA: NA TERAPIJI ep. 12

7:00       VOLIM TE – repriza

7:15       SVE O EVI – repriza

7:30       MODIRANJE – repriza

7:45       GADŽETIRANJE – repriza

 

25.01.

8:00       SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 32

8:50       DOBAR DAN I DOVIĐENJA – repriza od utorka

8:55       GADŽETIRANJE – premijera

9:00       NA TRI ĆOŠKA KOD BOŠKA – repriza od utorka

9:50       SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 16

10:50     GORICA: PRIJATNO – premijera

11:00     HAJDE DA PITAMO  – repriza od utorka

11:15     MODIRANJE  – repriza od utorka

11:25     GADŽETIRANJE  – repriza od utorka

11:30     KAUČ  – repriza od utorka

11:50     FILM: NORA ROBERTS: MALA FARMA

13:20     DOBAR DAN I DOVIĐENJA – repriza od utorka

13:25     GORICA: PRIJATNO – repriza od 10:50

13:30     VOLIM TE  – repriza od utorka

13:45     SVE O EVI  – repriza od utorka

14:00     SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 32

15:00     NA TRI ĆOŠKA KOD BOŠKA  – repriza od utorka

15:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA  – repriza od utorka

15:55     FILM: NORA ROBERTS: NOĆ NAD MOČVAROM

17:25     MODIRANJE  – repriza od utorka

17:35     KAUČ – premijera

17:55     GORICA: PRIJATNO – repriza od 10:50

18:00     SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 16

19:00     VOLIM TE – premijera

19:15     SVE O EVI – premijera

19:30     SERIJA: NA TERAPIJI ep. 13

20:00     HAJDE DA PITAMO – premijera

20:15     MODIRANJE – premijera

20:30     SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 33

21:15     ZDRAVO NINA – studijska emisija

22:15     SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 17

23:15     DOBAR DAN I DOVIĐENJA – premijera

23:20     MODIRANJE – repriza

23:30     GADŽETIRANJE – repriza

23:35     SVE O EVI – repriza

23:50     VOLIM TE – repriza

0:00       FILM: ČVOR

2:00       FILM: ŠEMA ZA TRI NOĆI

4:00       SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 33

5:00       SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 17

6:00       VIDEO FASHION SPECIALS ep. 14

6:30       SERIJA: NA TERAPIJI ep. 13

7:00       VOLIM TE – repriza

7:15       SVE O EVI – repriza

7:30       MODIRANJE – repriza

7:45       GADŽETIRANJE – repriza

 

26.01.

7:55       SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 33

8:40       DOBAR DAN I DOVIĐENJA – repriza od srede

8:45       GADŽETIRANJE – premijera

8:50       ZDRAVO NINA – repriza od srede

9:50       SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 17

10:50     GORICA: PRIJATNO – premijera

11:00     HAJDE DA PITAMO – repriza od srede

11:15     MODIRANJE – repriza od srede

11:25     GADŽETIRANJE – repriza od srede

11:30     KAUČ – repriza od srede

11:50     FILM: NORA ROBERTS: NOĆ NAD MOČVAROM

13:20     DOBAR DAN I DOVIĐENJA – repriza od srede

13:25     GORICA: PRIJATNO – repriza od 10:50

13:30     VOLIM TE  – repriza od srede

13:45     SVE O EVI  – repriza od srede

14:00     SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 33

14:55     ZDRAVO NINA – repriza od srede

15:55     FILM: NORA ROBERTS: SEVERNA SVETLOST

17:25     MODIRANJE – repriza od srede

17:35     KAUČ – premijera

17:55     GORICA: PRIJATNO – repriza od 10:50

18:00     SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 17

19:00     VOLIM TE – premijera

19:15     SVE O EVI – premijera

19:30     SERIJA: NA TERAPIJI ep. 14

20:00     HAJDE DA PITAMO – premijera

20:15     MODIRANJE – premijera

20:30     SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 34

21:15     ČETVRTAK KOD BOŠKA – studijska emisija

22:05     DOBAR DAN I DOVIĐENJA – premijera

22:10     GORICA: PRIJATNO – repriza od 10:50

22:15     SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 18

23:15     MODIRANJE – repriza

23:25     GADŽETIRANJE – repriza

23:30     SVE O EVI – repriza

23:45     VOLIM TE – repriza

0:00       FILM: THE MATCH

2:00       FILM: ČVOR

4:00       SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 34

5:00       SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 18

6:00       VIDEO FASHION SPECIALS ep. 15

6:30       SERIJA: NA TERAPIJI ep. 14

7:00       VOLIM TE – repriza

7:15       SVE O EVI – repriza

7:30       MODIRANJE – repriza

7:45       GADŽETIRANJE – repriza

 

27.01.

8:00       SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 34

8:50       DOBAR DAN I DOVIĐENJA – repriza od četvrtka

8:55       GADŽETIRANJE – premijera

9:00       ČETVRTAK KOD BOŠKA – repriza od četvrtka

9:50       SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 18

10:50     GORICA: PRIJATNO – premijera

11:00     HAJDE DA PITAMO – repriza od četvrtka

11:15     MODIRANJE – repriza od četvrtka

11:25     GADŽETIRANJE – repriza od četvrtka

11:30     KAUČ – repriza od četvrtka

11:50     FILM: NORA ROBERTS: SEVERNA SVETLOST

13:20     DOBAR DAN I DOVIĐENJA – repriza od četvrtka

13:25     GORICA: PRIJATNO – repriza od 10:50

13:30     VOLIM TE  – repriza od četvrtka

13:45     SVE O EVI  – repriza od četvrtka

14:00     SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 34

15:00     ČETVRTAK KOD BOŠKA- repriza od četvrtka

15:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA – repriza od četvrtka

15:55     FILM: NORA ROBERTS: NEVINOST NA ISKUŠENJU

17:25     KAUČ – premijera

17:55     GORICA: PRIJATNO – repriza od 10:50

18:00     SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 18

19:00     VOLIM TE – premijera

19:15     SVE O EVI – premijera

19:30     SERIJA: NA TERAPIJI ep. 15

20:00     HAJDE DA PITAMO – premijera

20:15     MODIRANJE – premijera

20:30     SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 35

21:15     MODNA KOMISIJA – studijska emisija

22:05     DOBAR DAN I DOVIĐENJA – premijera

22:10     GORICA: PRIJATNO – repriza od 10:50

22:15     SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 19

23:15     MODIRANJE – repriza

23:25     GADŽETIRANJE – repriza

23:30     SVE O EVI – repriza

23:45     VOLIM TE – repriza

0:00       FILM: IZA CRVENIH VRATA

2:00       FILM: THE MATCH

4:00       SERIJA: MOMCI SA MENHETNA ep. 35

5:00       SERIJA: STRAH OD LJUBAVI ep. 19

6:00       VIDEO FASHION SPECIALS ep. 16

6:30       SERIJA: NA TERAPIJI ep. 15

7:00       VOLIM TE – repriza

7:15       SVE O EVI – repriza

7:30       MODIRANJE – repriza

7:45       GADŽETIRANJE – repriza

 

KOMENTARI