Program

16.07.2018

8:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

8:45       GORICA: PRIJATNO

9:00       SVE O EVI

9:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

10:00     MODIRANJE

10:15     VOLIM TE

10:30     SERIJA: OFIS

10:55     KAUČ

11:15     ŽIVOT NAS UČI

11:25     SERIJA: OFIS

11:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

12:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

12:50     SERIJA: ZAJEDNICA

13:15     KVARTET

13:45     SERIJA: ZAJEDNICA

14:10     DOKTOR ZA VAS

14:40     SERIJA: EPIZODE

15:10     SAN URGENTNE NOĆI

15:40     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

 

16:00     SERIJA: DOKTOR HAUS

16:45     GORICA: PRIJATNO

17:00     SVE O EVI

17:15     SERIJA: DOKTOR HAUS

18:00     MODIRANJE

18:15     VOLIM TE

18:30     SERIJA: OFIS

18:55     KAUČ

19:15     ŽIVOT NAS UČI

19:25     SERIJA: OFIS

19:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

20:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

20:50     SERIJA: ZAJEDNICA

21:15     KVARTET

21:45     SERIJA: ZAJEDNICA

22:10     DOKTOR ZA VAS

22:40     SERIJA: EPIZODE

23:10     SAN URGENTNE NOCI

23:40     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

 

0:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

0:45       GORICA: PRIJATNO

1:00       SVE O EVI

1:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

2:00       MODIRANJE

2:15       VOLIM TE

2:30       SERIJA: OFIS

2:55       KAUČ

3:15       ŽIVOT NAS UČI

3:25       SERIJA: OFIS

3:50       DOBAR DAN I DOVIĐENJA

4:00       JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

4:50       SERIJA: ZAJEDNICA

5:15       KVARTET

5:45       SERIJA: ZAJEDNICA

6:10       DOKTOR ZA VAS

6:40       SERIJA: EPIZODE

7:10       SAN URGENTNE NOĆI

7:40       DOBAR DAN I DOVIĐENJA

 

17.07.2018

8:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

8:45       GORICA: PRIJATNO

9:00       SVE O EVI

9:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

10:00     MODIRANJE

10:15     VOLIM TE

10:30     SERIJA: OFIS

10:55     KAUČ

11:15     ŽIVOT NAS UČI

11:25     SERIJA: OFIS

11:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

12:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

12:50     SERIJA: ZAJEDNICA

13:15     KVARTET

13:45     SERIJA: ZAJEDNICA

14:10     DOKTOR ZA VAS

14:40     SERIJA: EPIZODE

15:10     MODNA KOMISIJA

               

               

16:00     SERIJA: DOKTOR HAUS

16:45     GORICA: PRIJATNO

17:00     SVE O EVI

17:15     SERIJA: DOKTOR HAUS

18:00     MODIRANJE

18:15     VOLIM TE

18:30     SERIJA: OFIS

18:55     KAUČ

19:15     ŽIVOT NAS UČI

19:25     SERIJA: OFIS

19:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

20:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

20:50     SERIJA: ZAJEDNICA

21:15     KVARTET

21:45     SERIJA: ZAJEDNICA

22:10     DOKTOR ZA VAS

22:40     SERIJA: EPIZODE

23:10     MODNA KOMISIJA

               

0:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

0:45       GORICA: PRIJATNO

1:00       SVE O EVI

1:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

2:00       MODIRANJE

2:15       VOLIM TE

2:30       SERIJA: OFIS

2:55       KAUČ

3:15       ŽIVOT NAS UČI

3:25       SERIJA: OFIS

3:50       DOBAR DAN I DOVIĐENJA

4:00       JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

4:50       SERIJA: ZAJEDNICA

5:15       KVARTET

5:45       SERIJA: ZAJEDNICA

6:10       DOKTOR ZA VAS

6:40       SERIJA: EPIZODE

7:10       MODNA KOMISIJA

               

18.07.2018

8:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

8:45       GORICA: PRIJATNO

9:00       SVE O EVI

9:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

10:00     MODIRANJE

10:15     VOLIM TE

10:30     SERIJA: OFIS

10:55     KAUČ

11:15     ŽIVOT NAS UČI

11:25     SERIJA: OFIS

11:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

12:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

12:50     SERIJA: ZAJEDNICA

13:15     MAJSTOR JAGODA

13:45     SERIJA: ZAJEDNICA

14:10     DOKTOR ZA VAS

14:40     SERIJA: EPIZODE

15:10     OSMATRANJE

               

16:00     SERIJA: DOKTOR HAUS

16:45     GORICA: PRIJATNO

17:00     SVE O EVI

17:15     SERIJA: DOKTOR HAUS

18:00     MODIRANJE

18:15     VOLIM TE

18:30     SERIJA: OFIS

18:55     KAUČ

19:15     ŽIVOT NAS UČI

19:25     SERIJA: OFIS

19:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

20:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

20:50     SERIJA: ZAJEDNICA

21:15     MAJSTOR JAGODA

21:45     SERIJA: ZAJEDNICA

22:10     DOKTOR ZA VAS

22:40     SERIJA: EPIZODE

23:10     OSMATRANJE

               

0:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

0:45       GORICA: PRIJATNO

1:00       SVE O EVI

1:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

2:00       MODIRANJE

2:15       VOLIM TE

2:30       SERIJA: OFIS

2:55       KAUČ

3:15       ŽIVOT NAS UČI

3:25       SERIJA: OFIS

3:50       DOBAR DAN I DOVIĐENJA

4:00       JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

4:50       SERIJA: ZAJEDNICA

5:15       MAJSTOR JAGODA

5:45       SERIJA: ZAJEDNICA

6:10       DOKTOR ZA VAS

6:40       SERIJA: EPIZODE

7:10       OSMATRANJE

               

19.07.2018

8:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

8:45       GORICA: PRIJATNO

9:00       SVE O EVI

9:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

10:00     MODIRANJE

10:15     VOLIM TE

10:30     SERIJA: OFIS

10:55     KAUČ

11:15     ŽIVOT NAS UČI

11:25     SERIJA: OFIS

11:52     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

12:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

12:50     SERIJA: ZAJEDNICA

13:15     MAJSTOR JAGODA

13:45     SERIJA: ZAJEDNICA

14:10     DOKTOR ZA VAS

14:40     SERIJA: EPIZODE

15:10     KO O ČEMU

               

16:00     SERIJA: DOKTOR HAUS

16:45     GORICA: PRIJATNO

17:00     SVE O EVI

17:15     SERIJA: DOKTOR HAUS

18:00     MODIRANJE

18:15     VOLIM TE

18:30     SERIJA: OFIS

18:55     KAUČ

19:15     ŽIVOT NAS UČI

19:25     SERIJA: OFIS

19:52     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

20:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

20:50     SERIJA: ZAJEDNICA

21:15     MAJSTOR JAGODA

21:45     SERIJA: ZAJEDNICA

22:10     DOKTOR ZA VAS

22:40     SERIJA: EPIZODE

23:10     KO O ČEMU

               

0:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

0:45       GORICA: PRIJATNO

1:00       SVE O EVI

1:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

2:00       MODIRANJE

2:15       VOLIM TE

2:30       SERIJA: OFIS

2:55       KAUČ

3:15       ŽIVOT NAS UČI

3:25       SERIJA: OFIS

3:52       DOBAR DAN I DOVIĐENJA

4:00       JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

4:50       SERIJA: ZAJEDNICA

5:15       MAJSTOR JAGODA

5:45       SERIJA: ZAJEDNICA

6:10       DOKTOR ZA VAS

6:40       SERIJA: EPIZODE

7:10       KO O ČEMU

               

20.07.2018

8:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

8:50       GORICA: PRIJATNO

9:00       SVE O EVI

9:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

10:00     MODIRANJE

10:15     VOLIM TE

10:30     SERIJA: OFIS

10:55     KAUČ

11:15     ŽIVOT NAS UČI

11:25     SERIJA: OFIS

11:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

12:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

12:50     SERIJA: ZAJEDNICA

13:15     MAJSTOR JAGODA

13:45     SERIJA: ZAJEDNICA

14:10     DOKTOR ZA VAS

14:40     SERIJA: EPIZODE

15:10     RULET SA ZVEZDAMA

               

16:00     SERIJA: DOKTOR HAUS

16:50     GORICA: PRIJATNO

17:00     SVE O EVI

17:15     SERIJA: DOKTOR HAUS

18:00     MODIRANJE

18:15     VOLIM TE

18:30     SERIJA: OFIS

18:55     KAUČ

19:15     ŽIVOT NAS UČI

19:25     SERIJA: OFIS

19:50     DOBAR DAN I DOVIĐENJA

20:00     JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

20:50     SERIJA: ZAJEDNICA

21:15     MAJSTOR JAGODA

21:45     SERIJA: ZAJEDNICA

22:10     DOKTOR ZA VAS

22:40     SERIJA: EPIZODE

23:10     RULET SA ZVEZDAMA

               

0:00       SERIJA: DOKTOR HAUS

0:50       GORICA: PRIJATNO

1:00       SVE O EVI

1:15       SERIJA: DOKTOR HAUS

2:00       MODIRANJE

2:15       VOLIM TE

2:30       SERIJA: OFIS

2:55       KAUČ

3:15       ŽIVOT NAS UČI

3:25       SERIJA: OFIS

3:50       DOBAR DAN I DOVIĐENJA

4:00       JEDAN NA JEDAN SA SNEŽANOM DAKIĆ

4:50       SERIJA: ZAJEDNICA

5:15       MAJSTOR JAGODA

5:45       SERIJA: ZAJEDNICA

6:10       DOKTOR ZA VAS

6:40       SERIJA: EPIZODE

7:10       RULET SA ZVEZDAMA

               

14.07.2018

8:00       SERIJA: DOKTOR HAUS – VIKEND MARATON

11:45     SAN URGENTNE NOĆI

12:30     SERIJA: OFIS – VIKEND MARATON

14:35     GALAMA

15:05     SERIJA: ZAJEDNICA – VIKEND MARATON

17:05     MODNA KOMISIJA – repriza

18:00     SERIJA: EPIZODE  – VIKEND MARATON

 

20:00     SERIJA: DOKTOR HAUS  – VIKEND MARATON

23:45     SAN URGENTNE NOĆI

0:30       SERIJA: OFIS  – VIKEND MARATON

2:35       GALAMA

3:05       SERIJA: ZAJEDNICA  – VIKEND MARATON

5:05       MODNA KOMISIJA. – repriza

6:00       SERIJA: EPIZODE  – VIKEND MARATON

15.07.2018

8:00       SERIJA: DOKTOR HAUS  – VIKEND MARATON

11:45     OSMATRANJE – repriza

12:35     SERIJA: OFIS  – VIKEND MARATON

14:35     KO O ČEMU  – repriza

15:25     SERIJA: ZAJEDNICA  – VIKEND MARATON

17:30     RULET SA ZVEZDAMA  – repriza

18:15     SERIJA: EPIZODE

18:45     GALAMA – repriza

19:15     SAN URGENTNE NOĆI

 

20:00     SERIJA: DOKTOR HAUS  – VIKEND MARATON

23:45     OSMATRANJE  – repriza

0:35       SERIJA: OFIS  – VIKEND MARATON

2:35       KO O ČEMU  – repriza

3:25       SERIJA: ZAJEDNICA  – VIKEND MARATON

5:30       RULET SA ZVEZDAMA  – repriza

6:15       SERIJA: EPIZODE

6:45       GALAMA – repriza

7:15       SAN URGENTNE NOĆI

 

KOMENTARI

još...
još...