Lepši pogled na svet

Blefaroplastika, hirurška procedura kojom se koriguju opušteni i pali očni kapci, što može da predstavlja ne samo estetski već i funkcionalni problem, s velikim uspehom izvodi se u BT ASC centru u Beogradu pod stručnim vođstvom Dr sci med  Brankica Tepavčević.

 

Close up of a beautiful woman hand touching face When: 22 Sep 2015

Ukoliko imate problem sa opuštenim, teškim kapcima, koji vam prave značajne estetske probleme, zbog kojih izgledate umorno, bezvoljno, stvaraju vam patnju i smanjuju životni potencijal potražite dobrog plastičnog hirurga.Važno je da znate da je operacija kapaka jako bezbedna, sa izrazito malim i retkim komplikacijama. Takođe je bitno da znate da se posle ove intervencije, već posle nekoliko dana možete preporođeni vratiti svojim životnim aktivnostima sa potpuno novim elanom.

Kandidati za blefaroplastiku obično su odrasle osobe oba pola, kod kojih je došlo do značajnijeg pada kapaka, koji time narušavaju izgled, a ponekad dovode do otežanog podizanja kapaka, nabiranja čela, glavobolja.

Najčešće indikacije za ovu intervenciju bile bi:

– višak kože na kapcima, koja zbog gubitka elastičnosti visi i pravi fenomen ‘duplog kapka’

– prodor (prolaps) masnog tkiva iz orbite koje vrši pritisak na kožu, a ona se vremenom zbog toga istanjuje, gubi elastičnost i pada

– pad obrve, kada gornji kapak izgleda spušteno

– hipertrofija očnog mišića

– kombinacija svega navedenog

Osnovni postulat u plastičnoj hirurgiji je da se operišu samo zdrave osobe, a kako ova intervencija ne spada u operacije sa velikim rizikom, dovoljno je preoprerativno uzeti dobru anamnezu, a od laboratorijskih analiza vreme krvarenja i koagulacije. Eventualni problemi vezani za kardiovaskularni sistem ili neke druge sisteme organa, nemaju kontraindikacija za ovu intervenciju ako se ona izvodi u uslovima lokalne anestezije.

Na prvom susretu hirurg će sagledati vaš problem, daće vam osnovne i potrebne informacije o proceduri – kada i kako se može izvesti, kakvi se rezultati u vašem slučaju mogu očekivati, ali i upoznati vas sa rizicima i komplikacijama koje ta intervencija nosi sa sobom. To se radi kako bi se izbegli nesporazumi i postigli zadovoljavajući estetski rezultati.

Young lady peeking through bracelet ring When: 11 Jan 2016Korekcija opuštenih kapaka je izuzetno bezbedna intervencija. Sve postoperativne komplikacije su izuzetno retke, a mnoge od njih se veoma brzo i bezbedno mogu sanirati. naravno, neke od ozbiljnijih komplikacija gotovo isključivo zavise od tehničke sposobnosti hirurga i njegovog iskustva, jer dobar rezultat upravo zahteva dobro poznavanje anatomije i hirurškog rada.

Rane komplikacije mogu biti krvarenje, bol, infekcija, preterano uklanjanje kože, loše planirana operacija ili preambiciozan rad. U kasne komplikacije spadaju hiperpigmentovan ožiljak ili veoma retko hipertrofičan ožiljak, ektropion, ptoza gornjeg kapka.

Nakon završene intervencije nisu neophodni nikakvi zavoji već je potrebno staviti hladne i vlažne obloge koje imaju za cilj da spreče razvoj velikih otoka koji se očekuju ili da redukuju već nastale. Otok se povećava do trećeg postoperativnog dana, a od petog dana se očekuje njegovo opadanje. Bez obzira na otok, pacijent posle korekcije kapaka u lokalnoj anesteziji može da napusti bolnicu nekoliko sati nakon intervencije, sa preciznim uputstvima o ponašanju.

Najranije, konci mogu da se prorede trećeg, a definitivno se uklanjaju između petog i sedmog postoperativnog dana. Petog dana su prisutni laki otoci i sasvim blage modrice, koje se mogu korigovati korektorom, te pacijent može da se vrati svojim svakodnevnim obavezama.

Od nedavno postoji mogućnosti korekcije regije donjih kapaka, udubljenja i tamnog haloa ispod očiju neoperativnim metodama. Nadohnadom volumena i korekcijom ‘tear trough’ paletom ‘Restylan’ proizvoda, uz preciznu tehniku dobijamo odličan rezultat za veoma kratko vreme bez postoperativnog perioda.

Foto: Cover Images

KOMENTARI