Fokus Srbija na festivalu u Nionu

Srpski film biće glavna tema sekcije Fokus prestižnog 49. Međunarodnog filmskog festivala Visions du Reel, koji će biti održan od 13. do 18. aprila. 2018. u švajcarskom gradu Nionu.

Fokus Srbija će, u partnerstvu sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju, u prvi plan staviti visoki kvalitet srpskih dokumentarnih filmova, a partner festivala u ovom programu je Filmski centar Srbije.

U planu je prikazivanje petnaestak savremenih srpskih dokumentarnih ostvarenja, a biće predstavljeno i pet filmova koji su i dalje u fazi razvoja. Projekat koji najviše obećava biće ovenčan prizanjem Prix visions sud est, uz novčani deo nagrade od 10.000 švajcarskih franaka.

U Nionu će se okupiti srpski reditelji, producenti i predstavnici filmskih institucija sa ciljem da se istraži srpski filmski prostor tokom poslednjih deset godina, kao i trenutne koprodukcione mogućnosti i situacija u vezi sa finansiranjem filmova. Srpski dokumentarni projekti koji budu bili prijavljeni bilo za program Focus Serbia, bilo za La Fabrique Cinema de l’Institut francais, biće procenjivani i razmatrani od strane oba programa i mogu biti odabrani za oba programa. Cilj je da novi projekti dobiju priliku da budu predstavljeni kako na festivalu Visions du Reel u Nionu, tako i u okviru programa La Fabrique Cinema de l’Institut francais koji je već tradicionalno deo Kanskog filmskog festivala.

KOMENTARI

još...
još...